din127 واشر

واشر din127

واشر din127 با استاندارد din127 و به صورت فنری تولید می شود. واشر din127 دارای یک شکاف می باشد که به صورت ... توضیحات و خرید