رول بولت HSA

رول بولت HSA

رول بولت دسته ای از انکر بولت ها به شمار می رود و موارد استفاده ی زیادی در صنعت دارد. رول بولت از چهار ... توضیحات و خرید
انکربولت هیلتی

انکربولت هیلتی

طراحی انکربولت طبق استاندارد ها توسط معدودی از شرکت ها انجام می شود. در شکل ظاهری میتوان گفت یک پیچ به شکل ... توضیحات و خرید