واشر چاکنتی

واشر چاکنتی

واشر چاکنتی ، واشری است با دندانه هایی که به صورت شعاعی به داخل یا خارج امتداد می یابند تا در سطح ... توضیحات و خرید
واشر موجی

واشر موجی

واشر موجی در جهت محوری ، فشار را هنگام بستن پیچ فراهم می کند. البته واشرهای موجی ، با اندازه قابل مقایسه ... توضیحات و خرید
واشر فنری

واشر فنری

واشر فنر دارای یک شکاف می باشد که به صورت مارپیچ خم شده و باعث اتصال محکم پیچ بر روی سطح جسم ... توضیحات و خرید
واشر تخت

واشر تخت

واشر تخت از یک حلقه مسطح تشکیل شده که اغلب از جنس فلز می باشد ، که برای گسترش بار اتصال پیچ ... توضیحات و خرید