پیچ Din933

پیچ Din933

پیچ din933 یا ISO 4017 به صورت شش ضلعی ساخته می شود. و یک اتصال دهنده تمام رزوه هستند که معمولاً با ... توضیحات و خرید
پیچ Din931

پیچ Din931

پیچ DIN931 یا iso 4014 به صورت شش ضلعی ساخته می شوند و یک اتصال دهنده نیم رزوه هستند که معمولاً با ... توضیحات و خرید