واشر فنری

واشر فنری

واشر فنر دارای یک شکاف می باشد که به صورت مارپیچ خم شده و باعث اتصال محکم پیچ بر روی سطح جسم ... توضیحات و خرید