پیچ شش گوش استیل

پیچ شش گوش استیل

پیچ شش گوش استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر عوامل خورنده طبیعی ، در صنایع مختلف از جمله ماشینالات صنعتی به ... توضیحات و خرید